Sanktuarium ogniskiem żywej wiary.
Dodane przez Administrator dnia February 04 2007 14:04:34

Sanktuarium maryjne bazuje na wierze. Dzieje sanktuarium swarze­wskiego wskazują, iż w wierze człowiek szuka żywego kontaktu z Bogiem, z Kimś, kto jest święty, na kim można i trzeba się oprzeć, i to szczególnie w ważnych, przełomowych czy bolesnych momentach życia. Tak jak Maryja jest pierwowzorem wiary, miłości i doskonałego zjednoczenia z Chrystu­sem, tak też i wierni idący do Jej sanktuarium zawierzają Jej pośrednictwu, Jej obecności. Zwrócił na to uwagę w liście do rektorów sanktuariów ma­ryjnych papież Paweł VI: „Prosimy więc i błagamy Maryję Dziewicę, aby wyjednała chrześcijanom naszych czasów szczerą, mocną i niezachwianą wiarę, cierpliwą i niewzruszoną... wiarę, którą św. Jan Apostoł nazywa na­szym zwycięstwem, które zwycięża świat...”173.

Sanktuarium swarzewskie jest przestrzenią wiary, gdzie wyraża się ona nie tylko indywidualnie, ale i wspólnotowe. Pielgrzym niesiony wiarą wcho­dzi w ścisłą więź osobową, przynosząc Bogu przez Matkę najczęściej wszy­stko to, czym został w wierze „obarczony", czy to intencjami i problemami rodziny, przyjaciół, środowiska. Wiara niesie i przedstawia to wszystko przez Maryję w Jej wspólnym domu, w Jej sanktuarium, które jest domem Matki, a więc i nadziei i radości174.

 


173 Por. Kosiak, dz. cyt., s. 60.
174 Z ięba. dz- cyt., s. 156.