Chrystologiczny charakter kultu NMP w Swarzewie
Dodane przez Administrator dnia February 05 2007 16:06:42

Chrystologiczny charakter kultu NMP w Swarzewie

Całokształt kultu Madonny Swarzewskiej na przestrzeni wieków wy­kazuje istotny fakt, że w całej jego rozpiętości centralne miejsce zajmuje Najświętsza Eucharystia, która zarówno na pierwszym, jak i na drugim od­puście jest uroczyście sprawowana w sobotę i w niedzielę. Zdumiewająca jest również ilość przystępujących do Komunii św.263 tak, iż z konieczności kapłani komunikują przez cały czas trwania uroczystości odpustowych w niedzielę przy ołtarzu polowym. Eucharystia jest przede wszystkim obecna w procesjach teoforycznych. Na każdym odpuście Eucharystia jest noszona procesjonalnie w trzech procesjach.

Podczas odpustu Narodzenia NMP każda zorganizowana pielgrzymka ma swoją mszę św. Wielu pątników w czasie uroczystości odpustowych za­mawia msze św. dla uczczenia Swarzewskiej Pani w intencji błagalnej lub dziękczynnej. Także w okolicznych parafiach spotyka się podobne intencje mszalne.

Głęboko osadzone są w uroczystościach swarzewskich - nieszpory, odprawiane wobec wystawionego Najświętszego Sakramentu. Gro piel­grzymów podkreśla pokutny udział w pielgrzymkach, połączony z udziałem w sakramencie Pokuty. Niektórzy pątnicy już w swoich macierzystych para­fiach odbywają spowiedź. Znaczna jednak część spowiada się w Swarze­wie, gdzie spowiednicy w wielkiej liczbie spowiadają do późnych godzin nocnych. A zatem i ten pokutny wymiar pielgrzymki kształtowany jest chry­stologicznie. Maksymalna liczba wiernych zbliża się do Chrystusa przez pojednanie.

 
Wielki czciciel Maryi biskup Kazimierz J. Kowalski (1972) napisał:
„W codziennym różańcu rozważajcie Jej święte życie, w częstej Komunii św. łączcie się z Jej Boskim Synem"264. W tych słowach biskup chełmiński wprowadza równowagę między pobożnością ludową a właściwym kultem. Atmosfera odpustów swarzewskich ma wyraźne, dominujące akcenty chry­stologiczne.

 


263 Kustosz sanktuarium ks. St. Majkowski określa liczbę komunikujących na każdym odpuście na 10 tysięcy.
264 Z „Teczki odpustowej" z 1962 r.