ODPUST PARAFIALNY
Dodane przez Wikary dnia June 30 2018 08:59:20

 

SANKTUARIUM MARYJNE
KRÓLOWEJ POLSKIEGO MORZA
W SWARZEWIE
14 – 15 LIPCA 2018
ZAPRASZA NA
DOROCZNY ODPUST RYBACKI
KU CZCI MB SZKAPLERZNEJ
SOBOTA, 14 LIPCA 2018
15:30 – POWITANIE PIELGRZYMÓW Z HELU, JURATY, JASTARNII,
KUŹNICY, CHAŁUP, WŁADYSŁAWOWA I CHŁAPOWA /przy studzience/
16:00 – SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA
17:00 – MSZA ŚWIĘTA DLA PIELGRZYMÓW Z PROCESJĄ TEOFORYCZNĄ
WOKÓŁ KOŚCIOŁA I ZAWIERZENIEM RYBAKÓW MATCE BOSKIEJ
SWARZEWSKIEJ /w kościele/
19:00 – MSZA ŚWIĘTA Z KAZANIEM /w kościele/
21:00 – APEL JASNOGÓRSKI /w kościele/
NIEDZIELA, 15 LIPCA 2018
6:00 – MSZA ŚWIĘTA Z KAZANIEM /w kościele/
7:00 – MSZA ŚWIĘTA Z KAZANIEM /w kościele/
8:30 – MSZA ŚWIĘTA Z KAZANIEM /w kościele/
10:30 – PROCESJA TEOFORYCZNA DO OŁTARZA POLOWEGO I SUMA
PONTYFIKALANA POD PRZEWODNICTWEM KSIĘDZA BISKUPA
ZBIGNIEWA ZIELIŃSKIEGO
ok. 12:00 – NAKŁADANIE SZKAPLERZA
ok. 13:30 – POŻEGNANIE PIELGRZYMÓW /w kościele/
20:15 – MSZA ŚWIĘTA Z KAZANIEM + APEL JASNOGÓRSKI
ZAPISY DO PRZYJĘCIA SZKAPLERZA ODBYWAJĄ SIĘ W KRUCHCIE
BOCZNEJ OD 8:00 DO 12:00
DO WSPÓLNEJ MODLITWY PRZED KRÓLOWĄ POLSKIEGO MORZA ZAPRASZA
KS.PRAŁ. STANISŁAW MAJKOWSKI, KUSTOSZ SANKTUARIUM

SANKTUARIUM MARYJNE
KRÓLOWEJ POLSKIEGO MORZA W SWARZEWIE

Z
APRASZA
NA DOROCZNY ODPUST RYBACKI KU CZCI MB SZKAPLERZNEJ
14 – 15 LIPCA 2018

SOBOTA, 14 LIPCA 2018
15:30 – POWITANIE PIELGRZYMÓW Z HELU, JURATY, JASTARNII,KUŹNICY, CHAŁUP, WŁADYSŁAWOWA I CHŁAPOWA /przy studzience/
16:00 – SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA
17:00 – MSZA ŚWIĘTA DLA PIELGRZYMÓW Z PROCESJĄ TEOFORYCZNĄWOKÓŁ KOŚCIOŁA I ZAWIERZENIEM RYBAKÓW MATCE BOSKIEJSWARZEWSKIEJ /w kościele/
19:00 – MSZA ŚWIĘTA Z KAZANIEM /w kościele/
21:00 – APEL JASNOGÓRSKI /w kościele/

NIEDZIELA, 15 LIPCA 2018
6:00 – MSZA ŚWIĘTA Z KAZANIEM /w kościele/
7:00 – MSZA ŚWIĘTA Z KAZANIEM /w kościele/
8:30 – MSZA ŚWIĘTA Z KAZANIEM /w kościele/
10:30 – PROCESJA TEOFORYCZNA DO OŁTARZA POLOWEGO I SUMAPONTYFIKALANA POD PRZEWODNICTWEM KSIĘDZA BISKUPAZBIGNIEWA ZIELIŃSKIEGO
ok. 12:00 – NAKŁADANIE SZKAPLERZA
ok. 13:30 – POŻEGNANIE PIELGRZYMÓW /w kościele/
20:15 – MSZA ŚWIĘTA Z KAZANIEM + APEL JASNOGÓRSKI

ZAPISY DO PRZYJĘCIA SZKAPLERZA ODBYWAJĄ SIĘ W KRUCHCIEBOCZNEJ OD 8:00 DO 12:00

DO WSPÓLNEJ MODLITWY PRZED KRÓLOWĄ POLSKIEGO MORZA ZAPRASZA KS.PRAŁ. STANISŁAW MAJKOWSKI, KUSTOSZ SANKTUARIUM

 


Rozszerzona zawartość newsa