Sanktuarium Maryjne Królowej Polskiego Morza w Swarzewie
Strona Głowna January 27 2023 12:03:54
Nawigacja
Strona Głowna

W historii i Legendzie

Świątynia w świetle badań

Wierny Lud Kaszubski

W poezji, pieśni i modlitwie

Pielgrzymki i Odpusty

Piesza Pielgrzymka Kaszubska na Jasną Górę

Zaprzyjaźnione strony

Galeria zdjęć

Kalendarz
Styczeń 2023
Nd Pn Wt Śr Cz Pt Sb
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Przetłumacz stronę

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
Proboszczowie

Proboszczowie

Proboszczów swarzewskich od początków kościelnych dziejów tej miejscowości nie znamy. Pierwsze pisane informacje o proboszczach swa­rzewskich pochodzą z akt wizytacyjnych ks. Sebastiana Liwieckiego z roku 1583. W tym roku jednak parafia nie miała proboszcza, a akta wymieniają rezydenta ks. Jana Krodela, który choć przysięgał poprawę żyda na Ewangelię, słowa nie dotrzymał i stał się apostatą. Dopiero od roku 1667 otwiera się poczet proboszczów swarzewskich.

1. ks. Piotr Rosenstam (+1667)

2. ks. Kasper Eduardi

3. ks. Jerzy D i e r i n g (Michał) wymieniony w tekście banderoli obrazu-mapy.

4. ks. Jan Axhollz, wymieniony w roku 1687.

5.ks. Stanisław Kolmer - w roku 1702. Wizytator biskupi A. Szembek polecił proboszczowi Kolmerowi, by zatroszczył się o zniszczony kościół na Helu i podał biskupowi sposób, w jaki można by świątynie doprowadzić do dawnego stanu.

6. ks. Jan Bogunki - w roku 1719.

7. ks. Stanisław Haraźniewski (+1740), wymieniony wcześniej w roku 1733. Wykazał spore zaangażowanie w trosce o wiernych Helu po przewrocie religijnym. Ks. Stanisław Haraźniewski, proboszcz swarzewski, dziekan pucki, dnia 7 września 1733 r. wniósł protest do konsystorza gdańskiego przeciw magistratowi Gdańska. Magistrat gdański, korzystając ze swoich praw do Helu (Danziger Heisternest), jeszcze w roku 1726 zabronił pod surowymi karami, aby ktokolwiek z katolików na Helu odważył się wezwać na Hel proboszcza swarzewskiego do sprawowania Sakramentów, lub takowe od niego przyj­mować. Wskutek tego zakazu jedna katoliczka na Helu umarła bez Sakramentów św.

Ks. Haraźniewski zaprotestował również przeciw temu, iż magistrat gdański pozwala heretyckim mieszkańcom Helu burzyć kościół kato­licki, cegły z niego sprzedawać, a zabranych dzwonów nie chce zwrócić.

8. ks. Mikołaj Dąmb - objął parafię w roku 1742, proboszczując w Swarzewie bardzo długo. W roku 1770 odnowił obraz-mapę, w które­go legendzie wymieniony jest ks. Mikołaj Dąmb, proboszcz swarze­wski, dziekan pucki. Ks. Dąmb zmarł przypuszczalnie w roku 1779, ponieważ od tego roku występuje jego następca.

9. ks. Jan Olszewski (+2.10.1806).

10. ks. Franciszek Lewiński.

11. ks. Maciej Węsierski (od 1809).

12. ks. Michał Hasze (+5.02.1820).

13. ks. Bartłomiej Stryk (+21.02.1829).

14. ks. Jan Paraski (+16.02.1831).

15. ks. Wincenty Lniski (+28.02.1851).

16. ks. Wacław Maslon (1851-1853), późniejszy kanonik katedralny chełmiński. Ogromnym nakładem pracy zebrał i uporządkował znaczną ilość dokumentów archiwalnych parafii swarzewskiej.

17. ks. Antoni K a p i t z a (1853 - +13.09.1868).

18. ks. Józef G o 11 n i k (1868 - + 30.04.1902). W drugiej pół. wieku XIX znacznie zwiększyła się liczba parafian swarzewskich, osiągając w ro­ku 1867 liczbę 2211 dusz. Potrzebą chwili była budowa kościoła, so­lidnego i obszernego. Tego trudnego zadania podjął się ks. Gollnik, wznosząc w latach 1877-1880 nowy kościół w Swarzewie, kosztem ok. 124 tysięcy marek33. Kamień węgielny położono 15.09.1877 r., a poświęcił go ks. GoUnik 4.01.188034.

19. ks. Franciszek Hellwig z Gersdorf, ur. 15.04.1860, wyświęcony

31.07.1884, objął Swarzewo 23.10.190235. W roku 1904 były w parafii swarzewskiej następujące szkoły: Swarzewo - 91 dzieci katol., Wielkawieś - 125 dzieci katol., Chłapowo - 77 dzieci katol., Gnieżdżewo - 100 dzieci katol., Łebcz - 110 dzieci katol.. Chałupy - 35 dzieci katol. Odległości do kościoła poszczególnych miejscowości i ilości dusz: Swarzewo - 543 dusze, Chłapowo - 7 km, 370 dusz, Chałupy - 13 km, 244 dusze, Gnieżdżewo - 3 km, 468 dusz, Wielkawieś - 6 km, 520 dusz, Łebcz - 5 km, 439 dusz. Dana (Tannenhof) -2 km, 13 dusz36.

20. ks. Wojciech Pronobis (1910 - XI 1939) radca duchowny. Ur. 26.08.1878 r. w Lubiewie pow. Świecie, święcenia kapłańskie przyjął 22.03.1903 r. Aresztowany i zamordowany w listopadzie 1939 r. na te­renie diecezji37. Jako wikariusz pracował w Szotlandzie, Łasinie w Wąbrzeźnie, tam również jako katecheta38.

21. ks. Otto Gronau, administrator (święć. 1895).

22. ks. Władysław Fischoeder, radca duchowny, ur. 20.06.1881 r., wyświęcony 190539, zmarł 9.07.196040.

23. ks. Antoni D a m b e k, ur. 15.12.1887, wyświęcony w roku 1920, pro­boszczem swarzewskim w latach 1947-1966.

24. ks. Lucjan D a m b e k, ur. 10.02.1911 r., wyświęcony 1935 r., probosz­czem w Swarzewie w latach 1966- +198541.

25. ks. Stanisław Majkowski, kustosz sanktuarium Matki Boskiej Królowej Polskiego Morza, ur. 14.09.1950 r., wyświęcony 1974 r., pro­boszczem swarzewskim od roku 198542.

Proboszczowie swarzewscy zarządzali do końca wieku XV kościołami filialnymi w Łebczu i Strzemię, a później także w Jastarni. Strzelno usamodzielniło się w roku 1854, Jastarnia w roku 1840. Parafie tam ustanowił biskup A. Sedlag.

W roku 1928 do parafii swarzewskiej należały miejscowości: l. Swa­rzewo (585 dusz), 2. Chałupy (Ceynowa), 3. Chłapowo (Klapow, Chlapów 1583, Chlapali, odl. 6 km, 460 dusz), 4. Gnieżdżewo (Gniazdowo, Gnezdau 1583, Gnieżdżewo XIXw., Gnesdau, odl. 2,3 km, 499 dusz), 5. Dwór Łebcz (5,2 km, 134 dusze), 6. Dana (Tannenhof, 2,8 km, 58 dusz), 7. Wielkawieś (Grossendorf 3,9 km, 520 dusz). Na terenie rozległej parafii swarzewskiej było 6 szkófc w Swarzewie, 2 nauczycieli katol. i 64 dzieci katol. w 2 klasach, w Chlapowie, 2 nauczycieli katol. i 69 dzieci katol. w 2 klasach, w Chałupach, l nauczyciel katol. i 22 dzieci katol. w l klasie, w Gnieżdżewie, 2 nauczycieli katol. i 86 dzieci katolickich w 2 klasach, w Łebczu, 2 nauczy­cieli katol. i 89 dzieci katol. w 2 klasach, w Wielkiejwsi, 2 nauczycieli katol. i 122 dzieci katol. w 3 klasach4333 Schematismus der Bistums Culm, Pelplin 1904, s. 429.
34 Szołdrski.Z dziejów parafii swarzewskiej, w: MDCh 3,1932, s. 547-549.
35 Schematismus,dz.cyt.,s.431(1904).
36 Tamże
37 Szołdrski, MDP, Matyrologium duchowieństwa polskiego pod okupacją niemiecką wiatach 1939-1945. „Sacrum Poloniae Millenium", Rzym 1965, t. XI, s. 209. Necel, Nie rzucim ziemi, s. 96-97. Męczeństwo duchowieństwa pomorskiego 1939-1945, Pelplin 1947.
38 Diecezja Chełm., dz. cyt., s. 522.
39 Spis kościołów i duchowieństwa Diecezji Chełmińskiej, Pelplin 1947, s. 83.
40 Ordo Divini Officii 1968, s. 94.
41 Rocznik Diecezji Chełmińskiej, Pelplin 1991, s. 204.
42 Kalendarz Liturgiczny, Pelplin 1992, s. 36.


Dodane przez Administrator dnia February 03 2007 10:00:0923632 Czytań - Drukuj
Copyright © Parafia NNMP 2007
Zapraszamy na Kaszuby! Powered: eXtreme-Fusion