Sanktuarium Maryjne Królowej Polskiego Morza w Swarzewie
Strona Głowna January 27 2023 13:05:44
Nawigacja
Strona Głowna

W historii i Legendzie

Świątynia w świetle badań

Wierny Lud Kaszubski

W poezji, pieśni i modlitwie

Pielgrzymki i Odpusty

Piesza Pielgrzymka Kaszubska na Jasną Górę

Zaprzyjaźnione strony

Galeria zdjęć

Kalendarz
Styczeń 2023
Nd Pn Wt Śr Cz Pt Sb
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Przetłumacz stronę

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
Legenda

Królowa Polskiego Morza w legendzie

Jest chyba zjawiskiem nieodłącznym, że poszczególnym sanktuariom towarzyszy swoista otoczka, którą tworzą legendy. Legendy - nośniki cząstki historycznej prawdy o zabytku powszechnie czczonym, ale również nośniki czysto ludzkiej fantazji. Legenda oznaczała zwykle opis historyczny życia jednego ze świętych lub w naszym temacie sanktuarium z dziejami za­bytku, do którego dodawano poetyczne szczegóły, jakie gorąca wiara wytwarzała dla zachwycenia umysłu i podniesienia serca wiernych257. Duchowieństwo odczytywało legendy poza kościołem, na zebraniach chrześcijan, gdzie już chodziło nie o naukę historii, ale o moralny wpływ na umysły prostoty i pociągnięcie jej do Boga. Legenda przeto często jest przesycona elementami fantazji, często osnuta na wątkach ludowych i apo­kryficznych rozpowszechnionych w średniowieczu258.

Najstarszym miejscem objawienia Najświętszej Maryi Panny na Po­morzu Gdańskim jest Piaseczno. Z roku 1378/79 pochodzi legenda o smolniku i sparaliżowanym jego synu w drodze do Gniewa. Na drzewie lipowym ukazała się Madonna, chory został uleczony z dolegliwości. W roku 1380 anonimowy snycerz wyrzeźbił figurkę Matki Boskiej Piaseckiej - Królo­wej Pomorza z Dzieciątkiem Jezus259.

Królowa Kaszub - Matka Boska Sianowska, zaistniała w historiogra­fii również przez legendę. Tu figurę Matki Boskiej Sianowskiej znaleziono w krzewie paproci przy jeziorze ok. 1450 roku. Figurę zaniesiono do kościoła, gdzie zasłynęła łaskami i cudami. Legenda mówi o kilkakrotnym cudownym powrocie figury do Sianowa i cudownych ocaleniach z kolej­nych pożarów kościoła260.

Jak znalazła się w swarzewskim kościele - Królowa Polskiego Morza - nie wiadomo. Jedna z legend mówi, że w okolicach Rozewia był wielki sztorm. Olbrzymie fale niosły holenderski żaglowiec na mielizny, znajdują­ce się wokół licznych wysp (Półwyspu Helskiego jeszcze nie było). Kata­strofa wydawała się być nieunikniona. W niebezpieczeństwie śmierci załoga statku wznosiła gorące modły o ocalenie do figury Matki Boskiej wyrzeźbionej przez jednego z marynarzy. Nastąpił oczekiwany przez załogę cud. Porozbijany żaglowiec „przeskoczył" kipiel przyboju i stanął w zacisz­nej zatoczce za jedną z wysp. Załoga cudem uratowana postanowiła figurkę pozostawić na lądzie, obok miejsca uratowania. Zawieziono ją łodzią na ląd i pozostawiono opodal wiejskiej studni. A było to Swarzewo. Odtąd woda w studzience uchodziła za cudownie leczniczą. Leczyła wszel­kie niedomagania i cierpienia. W Swarzewie nie było wówczas jeszcze kościoła. Dlatego figurkę w uroczystej procesji przewieziono łodziami do kościoła w Helu. Po nastaniu reformacji Helanie wrzucili statuę do morza. Jeszcze tego samego dnia przypłynęła do Swarzewa. Znaleziono ją, pro­mieniującą złocistym blaskiem, obok studzienki. Studzienkę obudowano i urządzono kapliczkę. Obecna pochodzi z roku 1775. Zawieszono drew­nianą tablicę z wierszowanym tekstem: Krótkie opisanie zjawienia się cu­downego obrazu Nayświętszey Maryi Swarzewskiey nazwanego z xiąg Kościoła Swarzewskiego wyjętey z tradycji podane wierszem polskim wyłożone. Roku Pańskiego 1775.

Nad tą studzienką się obraz Maryi objawił
Który się rozlicznemi cudami rozsławił
W jasności na powietrzu tu stał nie bez cudu
Z tąd przeniesień do Helu z procesyją ludu.

Gdzie przed miastem w kościółku skoro jest złożony
Wnet na morzu w lądzie cudami wsławiony
Świadectwo w tym żeglarze ratowani dali
Tu w Swarzewie kaplicę gdy wymurowali...261.

Inna legenda mówi, że figura przechowywana była wpierw w kościele św. Katarzyny w Gdańsku. W roku 1627 i 1657 musiała być ukrywana w zie­mi przed szwedzkim najeźdźcą. To samo ukrycie w ziemi, znalazła w roku 1939 w posiadłości rodziny Toruńskich w Wielkiej Wsi, chroniona wtedy przed hitlerowcami262.

 


257 Gloger Z., Encyklopedia Staropolska, Warezawa 1978, t. III, s. 138.
258 Encyklopedia Popularna PWN, Warszawa 1980, s. 402.
259 Krzysztof T., dz. cyt., s. 25.
260 Tamże.
261 Krzysztof T., dz. cyt., s. 26.
262 Tamże

Dodane przez Administrator dnia February 05 2007 16:02:1116128 Czytań - Drukuj
Copyright © Parafia NNMP 2007
Zapraszamy na Kaszuby! Powered: eXtreme-Fusion