Sanktuarium Maryjne Królowej Polskiego Morza w Swarzewie
Strona Głowna December 03 2022 04:23:23
Nawigacja
Strona Głowna

W historii i Legendzie

Świątynia w świetle badań

Wierny Lud Kaszubski

W poezji, pieśni i modlitwie

Pielgrzymki i Odpusty

Piesza Pielgrzymka Kaszubska na Jasną Górę

Zaprzyjaźnione strony

Galeria zdjęć

Kalendarz
Grudzień 2022
Nd Pn Wt Śr Cz Pt Sb
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Przetłumacz stronę

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
Matka Boska Swarzewska opiekunką ludzi morza

Matka Boska Swarzewska opiekunką ludzi morza


W czasie uroczystości koronacyjnych 8 września 1937 r. biskup chełmiński Stanisław W. Okoniewski, delegat papieża Piusa XI, uroczyście ogłosił, iż Matka Boska Swarzewska jest Królową Polskiego Morza265. Tytuł ten uwarunkowany jest zarówno geograficznym położeniem swarzewskiego sanktuarium jak i charakterem pracy większej części czcicieli Mat­ki Boskiej Swarzewskiej. Przez wieki szczególną cześć Matce Boskiej Swarzewskiej okazywali rybacy i żeglarze, już na początku dziejów tutejszego sanktuarium budując kapliczkę nad studzienką, jako wotum, potem kościółek, by w latach osiemdziesiątych XIX w. wybudować okazały kościół. Tradycje pieczołowicie pielęgnowane przez lud mają rozległe za­barwienie tematyką morską. Dowodem szczególnej pamięci jest troska o łodzie i szkuty dla podtrzymania pielgrzymich ciągów komunikacyjnych wodami Zatoki Gdańskiej. Ks. Fankidejski napisał: „Matka Boska obrała sobie siedlisko tuż nad Kaszubskim Morzem, aby łaskami swymi przyświe­cać ubogim rybakom i żeglarzom"266. Ks. Fridrich przekazał informację, że szczególnie rybacy zamieszkujący okoliczne wioski „garną się do Swarzewa, aby tam u macierzyńskiego Serca Maryi złożyć swoje obawy, troski, go­rycze i cierpienia"267. Do tej, która swoim wstawiennictwem niejedno życie rybaka uratowała268, modlą się rybacy o dobre „wjodro" (pogodę), do Niej się uciekają, gdy morska „chaja" (sztorm) rzuca ich łodzią czy kutrem. Ku Niej zwracają swe błagalne prośby, szukając „Gwiazdy Morza"269.


Wielką cześć Królowej Polskiego Morza oddawali nie tylko rybacy ale również inne zawody morskie. Na życzenie załóg statków między­wojennego przedsiębiorstwa Żegluga Polska S.A. wszystkie jednostki były wyposażone w plakietki z wizerunkiem Matki Boskiej Swarzewskiej, Królowej Polskiego Morza. Umieszczano je przeważnie na honorowym miejscu w mesie oficerskiej270. Wizerunek Matki Boskiej Swarzewskiej znajdował


się m.in. na pokładzie słynnej łodzi podwodnej ORP Orzeł, jak również na wielkich transatlantykach s/s Piłsudski, s/s Kościuszko, s/s Polonia271.


W latach drugiej wojny światowej wielu czcicieli Swarzewskiej Królo­wej przebywało w obozach koncentracyjnych i jenieckich. Dowodem ser­decznej więzi z Madonną Swarzewska był m.in. „znaczek pocztowy" poczty obozowej z wizerunkiem M.B. Swarzewskiej. Napis umieszczony na tym znaczku określa okoliczności i czas jego powstania. Wykonano go z okazji święta Marynarki Wojennej, dnia 10 lutego 1943 r. w oflagu II C. Woldenberg272.


Niewymierna jest wprost skala czci w indywidualnych sercach i umysłach wiernego ludu - rybaków, marynarzy, jak często w konkretnych realiach życiowych, wielu niebezpieczeństw morskich. Ona pozostaje je­dyną ich nadzieją i pomocą. Pisarz - rybak, bogaty w osobiste doświad­czenia przeżytych niebezpieczeństw na morzu, wkłada w usta bohatera słowa modlitwy kierowane do Królowej Kaszubskich Rybaków w momen­cie zagrożenia, a gdy ono mija, każe mu iść ze słowami dziękczynienia do Jej stóp w swarzewskim kościele273.


Morskie akcenty kultu Madonny Swarzewskiej są obecne w licznych hasłach, które powiewają nad głowami pielgrzymiej ciżby: „Opiekunko że­glarzy - ratuj tonących", „Królowo Polskiego Morza - Matko Niepoka­lana, módl się za nami".


Morskie wątki występują w homiliach, w słowach powitań kustosza sanktuarium, w pieśniach: „Rano, gdy morze się budzi", „Bolesna Matko Zbawiciela Pana". W wielu modlitwach dominują prośby - zachowania od nagłej śmierci na morzu i „wszelkiej złej przygody".


Znaczek poczty obozowej z podobizną figury Matki Boskiej Swarzewskiej, został wykonany z okazji święta Marynarki Wojennej 10 lutego 1943r. w Oflagu II C. Woldenberg.znaczek


Znaczek poczty obozowej z podobizną figury Matki Boskiej Swarzewskiej, został wykonany z okazji święta Marynarki Wojennej 10 lutego 1943r. w Oflagu II C. Woldenberg.
Plakietka z wizerunkiem Matki Boskiej Swarzewskiej w jakie zaopatrzone były statki Żeglugi Polskiej SA w Gdyni


Plakietka z wizerunkiem Matki Boskiej Swarzewskiej w jakie zaopatrzone były statki Żeglugi Polskiej SA w Gdyni
265 Wielki Dzień Wybrzeża. „Gazeta Morska" 9.09.1937.
266 Fankidejski,dz. cyt., s. 77.
267 F r i d r i c h, dz. cyt., s. 77.
268 N e cel A., dz. cyt., s. 326.
269 F r i d r i c h, dz. cyt., s. 326.
270 Derc, dz. cyt., s. 113.
271 Tamże.
272 Tamże.
273 Necel A., Krwawy sztorm. Złote klucze, s. 229- 230,286

Dodane przez Administrator dnia February 05 2007 16:14:2121431 Czytań - Drukuj
Copyright © Parafia NNMP 2007
Zapraszamy na Kaszuby! Powered: eXtreme-Fusion